Borneokat (Pardofelis Badia)


Borneokat (Pardofelis Badia)

Info, foto’s en filmopnames van deze zeldzame kat zijn te vinden op: Panthera.org.

De Borneokat is een kleine kattensoort die alleen op het Indonesische eiland Borneo (Azië) voorkomt. Uit zowel oude als nieuwe onderzoeken blijkt dat deze kat een lage populatiedichtheid heeft. Dit houdt in dat er geringe aantallen verspreid over uitgestrektere leefgebieden te vinden zijn. Het leefgebied van de Borneokat overlapt dat van andere kleine katachtigen. Het aantal volwassen katten wordt geschat op maximaal 2.500. Omdat de dichtbegroeide gebieden van Borneo moeilijk toegankelijk zijn, verloopt het onderzoek naar deze kat moeilijk. De katten waarmee de Borneokat het meest verwant is, zijn de Aziatische goudkat en de marmerkat.

Taxonomie
Rijk: Animalia (dieren)
Stam: Chordata (gewervelden)
Klasse: Mammalia (zoogdieren)
Orde: Carnivora (vleeseters)
Familie: Felidae (katachtigen)
Geslacht: Pardofelis
Soort: badia

Fysieke kenmerken
Lichaamslengte: ca. 55-65 cm
Staartlengte: ca. 45 cm
Gewicht: ca. 2-3,5 kg
Levensverwachting: zowel in het wild als in gevangenschap onbekend.

Uiterlijk
De Borneokat is een zeldzame kat met een slank lichaam en een opvallende lange staart (ca. 2/3 van de lichaamslengte). De kop is rond maar enigszins afgeplat en heeft kleine ronde, donker gekleurde oren. De vachtkleur varieert van bruinrode (kastanjekleur) tot grijsbruine tinten. De buik is duidelijk lichter van kleur. Op zowel de buik als de poten kunnen vaag rozetachtige vlekken voorkomen. Ook op de snuit zijn streeppatronen te zien.

Verspreiding en leefgebied
De Borneokat is te vinden in Azië – Indonesië: Kalimantan en Maleisië: Saba en Sarawak. Onzeker: Brunei: Darussalam. Deze kat leeft in beboste gebieden; zowel droge bossen als moerasbosgebieden. Ook heuvelachtig gebieden zijn soms in trek. In gebieden hoger dan 800 m zijn tot nu toe geen Borneokatten waargenomen.

Gedrag
In het wild is de Borneokat door automatische camera’s gefotografeerd in de vroege ochtenden, midden op de dag en ‘s-nachts. Hoe deze kat zich verder gedraagt en wat het levenspatroon precies is, is tot op heden nog niet bekend.

Jacht en dieet
Voor zover bekend jaagt de Borneokat vanaf de grond in de nachtelijke uren. Voor zover bekend vogels en kleine knaagdieren.

Status en bedreiging
De Borneokat heeft op de Rode Lijst van het IUCN de status “Endangered” (bedreigd) en is vermeld op CITES Appendix II. Het leefgebied van de Borneokat wordt direct bedreigd door ontbossing (voor palmolie-/sojaplantages). Als de ontbossing met het huidige tempo doorgaat, zijn er sterke aanwijzingen dat het aantal met 50% zal afnemen waarbij er in 2020 minder dan een derde van het huidige aantal (2.500 zoals vastgesteld in 2009) overblijft. Over de komende 12 jaar wordt een afname van meer dan 20% verwacht (twee generaties). De Borneokat is bij wet volledig beschermd in bijna het gehele leefgebied. Dit houdt in dat handel in en jacht op deze katten verboden is. Dat dit niet altijd helpt blijkt uit de sterk afnemende aantallen.

close
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon